SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Rodzinom życzymy Bożego błogosławieństwa.

12.06.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymała Antonina Łuniewska z Kobułt.

Rodzinie życzymy Bożego błogosławieństwa.

ANTONINA 1.JPG
ANTONINA 2.JPG

4.06.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymała: Hanna Marianna Adamus z Londynu

HANNA MARIANNA 1.JPG
HANNA MARIANNA 2.JPG

29.05.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymał: Robert Trzciński z Mojtyn.

ROBERT 2.JPG
ROBERT 1.JPG

29.05.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymał: Sebastian Wójcik z Biskupca.

SEBASTIAN 2.JPG
SEBASTIAN 1.JPG

28.05.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymała: Nadiya Kosovych z  Tulukiv (Ukraina) obecnie: z Rutkowa

NADIYA 1.JPG
NADIYA 1.JPG
NADIYA 3.JPG

28.05.2022 – Sakrament Chrztu św. otrzymała: Nikola Klik z Lutr 

NIKOLA 2.JPG
NIKOLA 1.JPG

INFORMACJE NA TEMAT SAKRAMENTÓW

Chrzest

W każdą drugą niedzielę miesiąca (podczas Mszy św. o godz. 11.30); gdy zajdzie konieczność to w inną niedzielę i w sobotę.

Chrzest należy zgłosić przynajmniej tydzień wcześniej. Pamiętajmy, że na rodziców chrzestnych wybieramy ludzi wierzących i praktykujących. Jeżeli mieszkają na terenie innej parafii to powinni mieć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Bierzmowanie

Do tego Sakramentu przygotowują się III klasy gimnazjalne podczas lekcji religii oraz na spotkaniach z ks. proboszczem po Mszy św. niedzielnej.

Jeśli ktoś z dorosłych nie był bierzmowany (a pragnie otrzymać Sakrament Bierzmowania) powinien się zgłosić do ks. proboszcza.

Sakrament małżeństwa

 

ZAWARCIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  1. Przynajmniej trzy miesiące wcześniej zgłaszamy chęć zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego u proboszcza narzeczonej lub narzeczonego i umawiamy się na sporządzenie Protokołu Przedślubnego.

  2. Potrzebne będą Świadectwa Chrztu jeśli narzeczona lub narzeczony zostali ochrzczeni poza parafią, gdzie spisywana będzie dokumentacja przedślubna. Potrzebne także będą dowody osobiste narzeczonych.

  3. Gdybyśmy chcieli zawrzeć Sakrament Małżeństwa poza parafiami narzeczonej i narzeczonego, należy wcześniej umówić się z proboszczem parafii (gdzie będzie ślub) co do dnia i godziny tego ślubu. Od swojego proboszcza, który sporządza dokumentację, poprosić o zgodę na piśmie (licencję) do tego konkretnego miejsca na zawarcie Sakramentu Małżeństwa.

  4. Po sporządzeniu Protokołu Przedślubnego wygłasza się zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.

  5. Kilka dni przed ślubem zgłaszamy się u proboszcza (gdzie będzie ślub) celem spisania dokumentu w parafialnej Księdze Małżeństw. Potrzebne będą dane świadków: wiek i adres zamieszkania.

  6. W przypadku ślubów konkordatowych należy się zgłosić (trzy – cztery tygodnie wcześniej) do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej i przygotować odpowiednią dokumentację, którą trzeba dostarczyć proboszczowi parafii gdzie będzie ślub.

  7. Co do nauk przedmałżeńskich – umawiamy się z proboszczem sporządzającym Protokół Przedślubny.

  8. W razie jakichkolwiek wątpliwości pytajmy proboszcza swojego miejsca zamieszkania.

  9. Kanon 1115 – Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

  10. Słowo „narzeczony lub narzeczona” rozumiemy jako kandydaci (nupturienci) do zawarcia małżeństwa.

Sakrament chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk. 5,14-15).

Odwiedzam chorych w pierwsze niedziele miesiąca i na indywidualne wezwanie (uzgadniamy konkretny termin).

Pogrzeb

Zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem zgonu i uzgodnić szczegóły. Warto zamiast wieńców i kwiatów zamówić Mszę św. za zmarłego lub wspomóc rodzinę w zorganizowaniu przyjęcia dla uczestników pogrzebu.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

W KOBUŁTACH

1. Administratorem cmentarza parafialnego w Kobułtach jest ks. proboszcz. Wszystkie sprawy dotyczące jakichkolwiek prac na cmentarzu należy z nim uzgadniać.

2. Miejsce na pochówek jednej osoby ma wymiary: 2,5 x 1,5 metra. Nagrobki i chodniki wokół nich nie mogą przekraczać tych wymiarów.

3. Groby mają trwałość 20 lat. Po tym okresie czasu można je likwidować. Gdyby ktoś chciał je zachować na dłużej powinien to zgłosić administratorowi cmentarza.

4. Usuwając stary nagrobek, za zgodą administratora, nie wolno pozostawiać gruzu na cmentarzu. Należy wywieźć go we własnym zakresie.

5. Cmentarz jest miejscem poświęconym i dlatego dbajmy o jego wygląd, porządek i właściwie się zachowujmy.

Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o cmentarz i składają ofiary pieniężne na jego utrzymanie. Bóg zapłać!

ks. proboszcz